ภูมิปัญญาบูรณาการ /

ผู้แต่ง
ยุค ศรีอาริยะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
303.484 ย3334ภ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โครงการวิถีทรรศน์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
272 หน้า