ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น = Introduction to Political Philosophy /

ผู้แต่ง
ศุภชัย ศุภผล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1