กัมพูชา มิติการพัฒนาประชาธิปไตยในการเลือกตั้งทั่วไปตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2556 /

ผู้แต่ง
เสนีย์ คำสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1