เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน = Information and communication technology (ICT) for sustainable rural development /

ผู้แต่ง
บดินทร์ รัศมีเทศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1