50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจฉบับ CEO ระดับโลก /

ผู้แต่ง
สมพงษ์ อยู่สุนทร
Corporate Author
วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1