1 เดือนดูจิตให้นิพพาน /

ผู้แต่ง
สมบูรณ์ ตาสนธิ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1