การอุดมศึกษากับสังคมไทย /

ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
378.593 พ975ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
360 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.