ความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร /

ผู้แต่ง
ไพโรจน์ คชชา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1