3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 Paradigms of Public Administration : Concepts, Theories and Practices /

ผู้แต่ง
ปกรณ์ ศิริประกอบ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
350 ป116ส 2558
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
234 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.