จะฝันถึงเธอทุกคืนที่มีแสงดาว /

ผู้แต่ง
ประภัสสร เสวิกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : นามีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5