อ่านใหม่ : เมืองกับชนบทในวรรณกรรมไทย /

ผู้แต่ง
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อ่าน, 2558