การจัดการโครงการ ICT /

ผู้แต่ง
ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1