สติปัฏฐาน 4 : ต้นทางไปสู่มรรคผลนิพพาน /

ผู้แต่ง
สุภีร์ ทุมทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ฟองทองเอนเตอร์ไพรส์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1