บทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา /

ผู้แต่ง
คณิน บุญสุวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
342.05 ค132บ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ภูมิปัญญา, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
142 หน้า : ภาพประกอบ