12 แนวคิด ฝ่าวิกฤตองค์กร /

ผู้แต่ง
เจษฎา นกน้อย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1