เวียดนาม : ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร = Vietnam : a long history /

ผู้แต่ง
เหวียนคักเวียน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1