ทวารวดีในอีสาน /

ผู้แต่ง
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1