คู่มือ CEO MD GM BOSS ยุคใหม่ /

ผู้แต่ง
ธวัชชัย พืชผล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 17