การบริหารการสื่อสารขององค์การ การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย = Organizational communication management communication with stakeholder /

ผู้แต่ง
ไพโรจน์ วิไลนุช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
658.45 พ992ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
236 หน้า ; 21 ซม.