108 คำถาม/คำตอบ/คำแนะนำ ในการทำงานกับ "คน" /

ผู้แต่ง
สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1