กองทัพธรรม

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31883 ส763ก 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร บรรณกิจ 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
349 หน้า