ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย = A Short history of Indonesia /

ผู้แต่ง
ไชนุดิน, เอลชา
Corporate Author
เพ็ชรี สุมิตร แปล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3