ล้านนา : สิ่งแวดล้อม สังคม และ วัฒนธรรม /

ผู้แต่ง
สุรพล คำริห์กุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1