ตำนานเครื่องราชอิศริยาภรณ์สยาม /

ผู้แต่ง
ดำรงราชานุภาพ,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2