ตำราฟ้อนรำ ฉบับเรียบเรียงในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2