การโคลนมนุษย์ในมุมมองของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทและผลกระทบทางสังคมในมุมมองของนักการศาสนาและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Human Cloning in Theravada Buddhist Perspective and Social Lmpacts from the Perspectives of Religious Scholars And Medical Scientists /

ผู้แต่ง
พระโสภณ โสภโณ พุ่มไสว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1