อาหารชีวจิต ตำรับ ดร.สาทิส-ฉินโฉม อินทรกำแหง /

ผู้แต่ง
สมทิส อินทรกำแหง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : Health & Cuisine, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 19