รายงานการศึกษาวิจัยการศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม = A study on models and methods of ethics development /

Corporate Author
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 170 ส181ร 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2542
Physical description
ก-ช, 94 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.