รายงานวิจัยเรื่องบทบาทของวัดในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว

ผู้แต่ง
สุเมธี จันทร์หอม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 371.2 ส843ร 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.พ.], 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
134 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.