การดำเนินชีวิตตามแนวสังคหวัตถุ 4 ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร = Livelihood based on Sanghavutthu principles of the elders in langsuan elders community, Chumphon province

ผู้แต่ง
พระครูปลัดจักรพล อาจารสุโภ (เทพา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 พ323ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
ฏ, 143 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.