การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาสวัดคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอำนาจเจริญ = Administration according to good govermence of the abbots of Dhammayuttika monasrery in Amnatchareon province /

ผู้แต่ง
พระมหานิกร สุนฺทรเมธี (รูปใส)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557