พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) /

ผู้แต่ง
นคร พจนวรพงษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
342.068 น114พ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
76 หน้า