กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา /

ผู้แต่ง
สาคร พรประเสริฐ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2