พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2537และ พ.ศ.2538 /

ผู้แต่ง
พิพัฒน์ วิเชียรสุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เดอะบุ๊คส์, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1