จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ปทุมธานี : สำนักหอจอหมายเหตุแห่งชาติ, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1