รายงานการวิจัยเรื่องความเปรียบเเกี่ยวกับสุนัขและแมวในพระไตรปิฎก = Metaphors of Dog and Cat in Tripataka

ผู้แต่ง
สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1