รายงานการวศึกษาวิจัยเรื่องสิทธิชุมชนและผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 342.085 ส691ร 2558
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(xiv), 135 หน้า : ตาราง ; 30 ซม. + 1 CD-Rom