พัฒนาการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรในประเทศไทย

ผู้แต่ง
บัญญัติ สาลี
Corporate Author
สมหมาย ชินนาค
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1