การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่าในประเทศไทย

ผู้แต่ง
สมหมาย ชินนาค
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1