รายงานการวิจัยเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับสังสารวัฏ : การเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนา = Sansaravatta : The Cycle of Rebirth in Buddhism /

ผู้แต่ง
ฟื้น ดอกบัว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3123 ฟ471ร 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
(20), 507 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.