งบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 /

Corporate Author
สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2559