เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ = Techniques for English Reading Skill and Comprehension development for Thai Students /

ผู้แต่ง
สมุทร เซ็นเชาวนิช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 9