คู่มือการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน /

Corporate Author
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา.
ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.0959 ส181ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558
Physical description
136 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.