สยาม ผ่านมุมกล้องของจอห์น ทอมสัน 2408-2409 รวมทั้งนครวัดและเมืองชายฝั่งประเทศจีน /

ผู้แต่ง
ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1