การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = Strategic Management of Administrators and the Qoality of Education in Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
สุธามาศ นพเทศน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.101 ส784ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ญ), 151 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.