แนวทางการพัฒนาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for Administration of the Children Caring System Delelopment of the Wiang Haeng Wittayakom school Wiang Haeng district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
หอมไกร จันทคุปต์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.7 ห383น 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ช), 99 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.