แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for development the internal quality system assurance of the Wiang Haeng Wittayakom school Wiang Haeng district Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
ณภัทร จองเซ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.158 ณ149น 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ช), 100 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.