การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด = Pre-school child development center commission's participation in educational management under local administration bodies, Samat district, Roi-Et province /

ผู้แต่ง
สายันต์ หว่างแสง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ส665ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ญ), 110 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.