การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = Personnel's participation in educational management in school attached to Roi Et municipality in Muang Roi Et district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
ดอกไม้ ไตรทรัพย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ด263ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ญ), 81 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.