จดหมายสมัครงานและประวัติย่อ = Application Letters & Resumes

ผู้แต่ง
ลำดวน จาดใจดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธนพลวิทยาการ, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 9